" קבוצת עדי צים" - הוקמה ע"י מר עדי צים, בהתבסס על אחזקות עדי ב" מחסני כמעט חינם" (שנמכרה) וקבוצת חברות שבבעלות ושנוספו במהלך השנים. 

חטיבת הפיננסים, מימון וביטוח – "אס. אר. אקורד " (חברה ציבורית) ,"סנס שוקי הון " ו"צים ניהול סוכנויות" - 
הקבוצה פועלת בתחום המימון, ביטוח, האשראי החוץ בנקאי ושוק המט"ח תוך ניצול יתרון היחסיות והגודל, ויכולת הקבוצה בהעמדת מימון לגופים קטנים ובינוניים. בתחילת שנת 2018 החלה צים סוכנות לביטוח בע"מ לפעול בתחום הביטוח תוך ניצול קשרי הקבוצה עם גופים גדולים.

חטיבת הנדל"ן - "צים נדל"ן" –"מגורי יוקרה" -"יכין אפק" -חוף גל-כולל מתחמים סולארים - פועלת בתחום הייזום, פיתוח וניהול נדל"ן מניב, למסחרי ולמגורים. תוך רכישות ופיתוח מתחמי נדל"ן במקומות אטרקטיביים. 

חטיבת המסחר - "צים הובלה כללית" ו"מגה צים" הינן חברות מבוססות בתחומן ומובילות בתחום הובלת דברי מאפה , יבוא וייצור מוצרי מזון . 

הקבוצה שותפה ומובילה במיזמים טכנולוגיים בתחום – " COMAX/ERP" חטיבת הטכנולוגיה –מחשוב האינטרנט , המדיה החברתית והקמעונאות.